Tips voor betere teams

Er bestaan veel theorieën over teambuilding. Maar hoe pas je die theorieën toe in de praktijk? Onderstaand enkele praktische tips voor leidinggevenden ter versterking van hun team.

Geef richting

 • Formuleer duidelijke doelstellingen voor het team. Laat teamleden meepraten en geef ruimte aan creatieve ideeën.
 • Zorg voor een kader waarbinnen het team zelfstandig kan functioneren zonder steeds te moeten terugkoppelen naar een hoger management.
 • Geef het team als geheel een inhoudelijke én stimulerende uitdaging: een prestatie die het uiterste van de kennis en vaardigheden vergt maar die wel haalbaar is.
 • Geef ieder teamlid een duidelijke rol en verantwoordelijkheid.

Stimuleer samenwerking

 • Maak mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaring samen verantwoordelijk voor een eindresultaat.
 • Communiceer en informeer! Leg besluiten uit en creëer betrokkenheid.
 • Geef het team bewegingsruimte en ontplooiingskansen:  hecht niet te zeer aan je positie als teamleider. Wees bereid macht af te staan als dat het functioneren van het team ten goede komt.
 • Zorg dat de werkplekken van teamleden dicht bij elkaar gelegen zijn. Daarmee stimuleer je informeel contact en collegiaal overleg.
 • Vraag anderen om hun inbreng bij het ontwikkelen van plannen of het oplossen van problemen en doe er ook iets mee.
 • Betrek teamleden bij het selectieproces van een nieuwe collega.

Bied ondersteuning

 • Zorg voor een goed ingerichte en aangename werkomgeving.
 • Onderzoek en bespreek problemen en knelpunten. Zoek gezamenlijk naar oplossingen.
 • Deel complimenten uit als daar reden voor is. Hanteer het principe: ‘ere wie ere toekomt’.
 • Beloon (uitzonderlijke) prestaties van teamleden. Laat het ook weten als prestaties onder de maat blijven.
 • Delegeer! Laat anderen taken uitvoeren die misschien eigenlijk bij jou als teamleider liggen. Door te delegeren, toon je vertrouwen en geef je anderen de kans te leren en te laten zien wat ze waard zijn.
 • Zorg voor een prettige en positieve werksfeer.

Ontwikkel het team voortdurend

 • Train het team in methodisch werken. Zo kunnen teamleden hun energie richten op het gestructureerd werken aan het gezamenlijke doel.
 • Coach het team in het geven en ontvangen van feedback.
 • Signaleer lacunes in kennis en vaardigheden. Stel mensen in staat opleidingen en trainingen te volgen om vaardigheden aan te scherpen of om nieuwe inspiratie op te doen.
 • Leer van successen en van dingen die mis zijn gegaan. Creëer momenten van reflectie op resultaten en werkwijze.
 • Maak groepssuccessen zichtbaar en vier ze gezamenlijk. Dit is een effectieve vorm van teambuilding.
 • Zorg voor ontspanning en recreatieve momenten. Denk aan een gezamenlijke lunch of een team-dag.
 • Coach de leidinggevenden! Dit leidt veelal tot beter inzicht in het eigen functioneren, met positieve effecten voor het hele team.

Geïnteresseerd in online coaching voor uw leidinggevende(n) om zo de mensen binnen uw team(s) beter te laten functioneren? Bel 512-3210 of mail naar info@connectbusinessadvisory.com voor meer informatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.