Drugs en Alcohol (niet) op de werkplek: BELEID, VOORLICHTING, TRAINING EN TESTEN

 

HET BELANG VAN GEZONDE MEDEWERKERS

Organisaties hebben baat bij gezonde en fitte medewerkers en drugs- en alcohol gaan nu eenmaal niet samen met werk. Het gebruik van drugs en alcohol heeft namelijk een negatief effect op zaken als Productiviteit, Bedrijfsveiligheid, Ziekteverzuim, Gezondheid, Werkprestaties en Welzijn. Steeds meer professionele organisaties werken op grond van een duidelijk geformuleerd beleid ten aanzien van alcohol en drugs op de werkvloer.

WAAROM IS EEN DRUGS- EN ALCOHOLBELEID NODIG?

Bedrijven verbieden het medewerkers (vaak impliciet) om drugs of alcohol te gebruiken voor of tijdens werktijd. Gebruik kan leiden tot ongelukken op het werk, denk bijvoorbeeld aan chauffeurs of mensen die met gevaarlijke machines of gevaarlijke stoffen werken. Ook in een kantooromgeving zijn er de risico’s van verminderde alertheid en concentratie, verminderde prestaties en hoger verzuim. In geval van bijvoorbeeld verkeersongelukken waar alcohol of drugs in het spel is, speelt vaak ook het risico van aantasting van de goede naam van het bedrijf.

 

DRUGS EN ALCOHOL TESTING

Een heel effectieve manier om het gebruik van alcohol en drugs in combinatie met werk te ontmoedigen is de introductie van een actief testbeleid. Testen gebeurt altijd op grond van een helder beleid. Wij gebruiken doorgaans drie vormen van testen, namelijk:

  • Testen bij indiensttreding
  • Testen bij redelijke verdenking
  • Random testing

Vooral Random Testing wordt steeds vaker door organisaties toegepast en blijkt zeer effectief te zijn. Er gaat een grote preventieve werking vanuit. Bij de uitvoering van de tests is altijd een daartoe bevoegde arts aanwezig. De tests kunnen plaatsvinden bij ons op kantoor, maar kunnen ook op de werkplek (on-site) worden afgenomen.

HULP EN ONDERSTEUNING

Uiteraard wil elk goed werkgever de medewerkers hulp en ondersteuning kunnen bieden als ze die nodig hebben bij problemen. Het hebben van een duidelijk drugs- en alcoholbeleid is daarbij een belangrijke eerste stap. Indien een medewerker positief test zoeken we samen met de organisatie en de arts een passende oplossing, vaak gericht op het bieden van hulp en (onder strikte voorwaarden) behoud van arbeid.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Connect Business Advisory ondersteunt bij het opstellen, implementeren en uitvoeren van bedrijfsspecifiek drugs- en alcoholbeleid. Wij ondersteunen organisaties bij zowel de opstelling van het drugs- en alcoholbeleid alsook bij het voorlichten en trainen van het personeel en het testen van werknemers op de aanwezigheid van drugs alsmede alcohol. Wij adviseren en ondersteunen tevens ten aanzien van te nemen stappen indien medewerkers positief testen.

VERTROUWELIJKHEID

Alle data, informatie en resultaten gerelateerd aan de uitvoering van de drugs- en alcoholtests en de hulp aan medewerkers worden door ons vertrouwelijk behandeld.

DOELGROEP

Alle organisaties zullen profijt hebben van een helder Drugs- en Alcoholbeleid in combinatie met een testbeleid. Echter, voor organisaties die werkzaam zijn binnen sectoren als luchtvaart, transport en logistieke dienstverlening, onderwijs, politie & justitie, overheid en gezondheidszorg is het hebben van een drugs- en alcoholbeleid en een testprogramma een absolute must.

GEÏNTERESSEERD OF MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over onze dienstverlening of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 512-3210 of via email office@connectbusinessadvisory.com.