5 Tips voor een beter team

Er bestaan veel theorieën over teambuilding. Maar hoe pas je die theorieën toe in de praktijk? Onderstaand enkele praktische tips voor leidinggevenden ter versterking van hun team.

Geef richting

Formuleer duidelijke doelstellingen voor het team. Laat teamleden meepraten en geef ruimte aan creatieve ideeën. Zorg daarbij voor een kader waarbinnen het team zelfstandig kan functioneren, zonder steeds te moeten terugkoppelen naar een hoger management.

Geef het team als geheel een inhoudelijke én een stimulerende uitdaging: een prestatie die de nodige kennis en vaardigheden vergt, maar die wel haalbaar is. Als je daarbinnen ieder teamlid een duidelijke rol geeft in combinatie met verantwoordelijkheid dan heb je de richting bepaald en kan men aan de slag.

Bevorder samenwerking

Maak mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaring samen verantwoordelijk voor een eindresultaat. Communiceer en informeer! Leg besluiten uit en creëer betrokkenheid. Geef het team genoeg bewegingsruimte en ontplooiingskansen:  hecht niet te zeer aan uw eigen positie als teamleider. Wees bereid macht af te staan als dat het functioneren van het team ten goede komt. Stimuleer ook informeel contact en collegiaal overleg. Vraag bij het ontwikkelen van plannen of het oplossen van problemen anderen om hun inbreng en doe er ook iets mee. Je kunt ook overwegen om teamleden te betrekken bij het selectieproces van een nieuwe collega.

Bied ondersteuning

Zorg voor een goed ingerichte en prettige werkomgeving. Onderzoek en bespreek eventuele problemen en knelpunten zonder vertraging. Zoek daarbij gezamenlijk naar oplossingen. Deel complimenten uit als daar reden voor is en geef mensen ‘credit’ voor hun bijdrage. Beloon (uitzonderlijke) prestaties van teamleden maar laat het ook weten als je vindt dat het beter kan. Laat anderen taken uitvoeren die misschien eigenlijk op jouw bordje als teamleider liggen. Delegeer! Door te delegeren, toon je vertrouwen en geef je anderen de kans te leren en te laten zien wat ze waard zijn. Zorg altijd voor een aangename werksfeer.

Biedt ontwikkelingsmogelijkheden

Train het team in het werken volgens bestaande procedures en processen. Zo kunnen teamleden zich richten op het gestructureerd werken aan het gezamenlijke doel. Coach het team in het geven en ontvangen van feedback. Signaleer wat mensen missen als het gaat om kennis en vaardigheden. Stel mensen in de gelegenheid om opleidingen en trainingen te volgen om vaardigheden aan te scherpen of om nieuwe inspiratie op te doen. Dit hoeft vaak helemaal niet duur te zijn, zeker als het online trainingen betreft.

Leer samen met het team van successen en van fouten. Creëer momenten van reflectie op resultaten en werkwijze. Maak groepssuccessen zichtbaar en vier ze gezamenlijk. Dit is een effectieve vorm van teambuilding. Zorg voor ontspanning en gezellige momenten. Denk aan een gezamenlijke lunch of een team-dag.

Laat de teamleden meedenken

Vraag om input! Ga de groep rond en geef ieder teamlid kort het woord. Voorkom dat zo’n rondje leidt tot oeverloze discussies. Doe dit bijvoorbeeld door de spreektijd te beperken of door discussiepunten te parkeren. Verdeel een wat grotere groep in subgroepen en geef elke subgroep de opdracht een (onderdeel van) een probleem uit te werken of op te lossen. Na afloop laat je een vertegenwoordiger van elke subgroep kort plenair de bevindingen presenteren.Stel vragen. Ga ervan uit dat mensen die wat meer introvert zijn niet meteen het achterste van hun tong laten zien. Ga bij hen na afloop van de vergadering nog even langs om te vragen wat ze ervan vonden. Soms komen de beste ideeën achteraf.


Geïnteresseerd in een team building sessie voor uw afdeling of bedrijf? Wij helpen u daar graag mee. Bel 512-3210 of mail naar info@connectbusinessadvisory.com voor meer informatie. Deze sessies kunnen ook prima via Zoom.